Les 4: BLS/AED

Boulevard Kon. Wilhelminastraat 1, Ossendrecht, Nederland

Maximaal 12 deelnemers per les.

RSVP Nu Gratis 10 plekken beschikbaar

Competentietest

Boulevard Kon. Wilhelminastraat 1, Ossendrecht, Nederland

Dit is geen reguliere les. U krijgt een uitnodiging voor deze avond als u hierbij aanwezig moet zijn.