Geschiedenis

In 1950 werd de EHBO VERENIGING OSSENDRECHT opgericht. De Tweede Wereldoorlog was amper vijf jaar voorbij en de wederopbouw was toen in volle gang. Door de politieke ontwikkelingen was de angst voor een nieuwe oorlog bij velen aanwezig. De B.B. (Bescherming Bevolking) werd opgericht, maar er was een groot gebrek aan EHBO-ers.

Het Wit Gele Kruis
De Koninklijke Vereniging voor EHBO bestond al tientallen jaren, evenals de Rooms Katholieke organisatie voor EHBO, onder leiding van de Rooms Katholieke EHBO-vereniging St. Franciscus in Rotterdam. De gehele Rooms Katholieke Organisatie stond onder de bescherming van het Wit Gele Kruis en in Limburg het Wit Groene Kruis.

In 1949 richtte de heer A. Bergers van de vereniging St. Franciscus de Katholieke Nationale Bond voor EHBO op. De heer Bergers pakte de zaken met grote voortvarendheid aan en richtte vanuit de steden rayons op en stelde rayonleiders aan. Van hieruit werd in de verscheidene dorpen EHBO gepromoot. In de Zuidwesthoek was dit de heer P. Verkouteren van de EHBO St. Vitalis uit Roosendaal.

God zegen de Greep
De heer Verkouteren richtte de ene na de andere EHBO Vereniging op in de Zuidwesthoek. Alleen bij het oprichten liet hij het niet, hij gaf namelijk ook zelf de instructie. Zijn kreet “God zegen de Greep” werd alom bekend. Deze kreet gebruikte hij bij het dichtdrukken van de slagaders, waaronder ook de halsslagader, die hij met de duim onder de wond en een duim op de wond tegen de halswervelkolom dichtgedrukt moest houden. Ook bij de handgreep van La Borde klonk deze kreet. (De greep van La Borde hield in dat men de tong van een “schijndode” drie maal naar buiten trok en weer terug liet zakken). Deze grepen worden overigens nu niet meer gebruikt.

Houten kistje
De afdelingen van de Katholieke Nationale Bond kregen bij de oprichting een houten kistje met daarin wat oefenzwachtels (met rode strepen) en driekantendoeken. Tevens een kist met daarin zes anatomische platen, alles in bruikleen, zodat de EHBO verenigingen gelijk een EHBO cursus konden starten.

Met de komst van “EHBO-Nieuwe Stijl” mochten de verenigingen de twee kisten met inhoud als eigendom beschouwen.

Sla Uw Slag
Om de verenigingen van de Katholieke Bond voor EHBO aan gelden te helpen richtte de heer Bergers de SUS-loterij (Sla Uw Slag) op. Met als hoofdprijs een vrijstaand huis. Later zijn er nog verschillende acties geweest. De loten werden op zondagmorgen aan de deuren van de, toen nog volle kerken, verkocht. Van de provisie konden de EHBO-verenigingen het benodigde materiaal kopen voor de lessen en de hulpverlening.

De feestcommissie v.l.n.r. Mevr. Averdieck, Mevr. Sebrechts, Dhr. Damen, Dhr. Treffers, Dhr van Velthoven.

Polonaise in Café De Harmomiezaal

Rampenfonds
Tijdens de watersnoodramp in 1953 werd op initiatief van de heer Bergers het Rampenfonds opgericht. Het Rampenfonds bestaat nog steeds en bij nationale rampen wordt hier dan ook nog steeds een beroep op gedaan. De EHBO-verenigingen werden gemobiliseerd voor de opvang van vluchtelingen, het inzamelen van kledij en dekens.

Ook EHBO OSSENDRECHT heeft destijds hulp verleend, samen met een aantal andere verenigingen, in de ons omringende polders. In begin jaren negentig is de toevoeging “katholiek” uit de naam gehaald, zowel bij de Bond als bij de vereniging. De toevoeging had al jaren geen additionele meerwaarde. EHBO heeft immers niets met geloofsovertuiging te maken en stamt uit de vroegere verzuiling. We hebben toen de gebruiksnaam “EHBO-Ossendrecht” aangenomen.

Zo, dit was een beetje van de geschiedenis van het ontstaan van onze vereniging en de EHBO in het algemeen.

Mijlpaal in het EHBO-onderwijs
Zoals gezegd is EHBO OSSENDRECHT opgericht in 1950. Bij het 10 jarig bestaan in 1960 kreeg EHBO OSSENDRECHT van het gemeentebestuur een torso cadeau. In 1970, bij het 20 jarig bestaan, kregen we van de familie Dick en Jose v/d Poel-de Caluwe, destijds de eigenaren van de Harmoniezaal hier in Ossendrecht, een beademingspop cadeau. De pop kreeg toen de toepasselijke naam “Dick”. 1970 was en is eigenlijk nog steeds een mijlpaal in het EHBO-onderwijs.

Het bestuur tijdens het 25 jarig bestaan, v.l.n.r. Dhr. Kuijlen, Dhr. Kil, Mevr. Prop, Dhr. Averdieck, Mevr. van Hees-van Loon, Dhr van Velthoven 

Met de tijd mee
De EHBO-Nieuwe Stijl doet zijn intrede met de mond op mondbeademing, de stabiele zijligging en niet te vergeten de flanellen stroken bij de instructie. De EHBO OSSENDRECHT was er helemaal klaar voor, want zij hadden inmiddels ook een gecertificeerde kaderinstructeur in hun midden en dat was een luxe in die tijd.

Tevens kon EHBO OSSENDRECHT toen al zeer vroeg beschikken over een overheadprojector. Een fantastisch “modern” hulpmiddel bij de instructie, alleen de koeler voor de lamp maakte wat lawaai. Later kregen we de “stille” versie en nu hebben we uiteraard een pc en beamer. We zijn dus in het bezit van de modernste hulpmiddelen voor onze instructie.

Al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw zorgden wij dat onze cursisten hartreanimatie kregen. Hartreanimatie voor leken stond toen nog echt in de kinderschoenen. Destijds moest dat gegeven worden door een gecertificeerde arts en liep dit via de Nederlandse Hartstichting. Tegenwoordig verzorgt de kaderinstructeur deze les en het Oranje Kruis heeft het geïntegreerd in het EHBO-examen. Ook hier waren wij de tijd ver vooruit.

Wij waren de eerste vereniging in Nederland die gecertificeerde EHBO-ers had met de module Sportletsels. Destijds moest dat gegeven worden door een gecertificeerde Sportarts (dokter Suijkerbuijk). Tegenwoordig gaat dit via de kaderinstructeur. Tevens geven we de module Wandelletsels en EHBDD (Eerste Hulp Bij Drank & Drugs).

Sinds 1996 zijn we van lesruimte veranderd, na 46 seizoenen hebben we onze intrek genomen in eetcafé De Boulevard. We hebben er geen moment spijt gehad. Fons van der Venne en daarna Anette en Karel hebben ons altijd warm ontvangen en gesteund, ook financieel. Ook de huidige eigenaren, Peter en Arianne zijn fantastische gastvrije mensen.

Centrale post
Sinds 1997, op aandrang van Piet Averdieck, hebben we een caravan. Een centrale post bij steunverlening waar we verzamelen, droog en warm kunnen blijven, een kop koffie kunnen drinken en slachtoffers een goede en rustige behandeling kunnen geven. We zijn overigens al aan onze vierde toe. Deze caravan is een heuse EHBO-post die voldoet aan de eisen van de Veldnorm Evenementenzorg. Het is een bekend fenomeen tijdens steunverleningen tezamen met onze enthousiaste hulpverleners. EHBO-Ossendrecht was een van de eerste vereniging die de officiële kleding droeg zoals omschreven voor hulpverleners. De simpele hesjes die verenigingen naar eigen inzicht ontwierpen waren niet meer van de moderne tijd. Een professionele hulpverlener moet een professionele uitstraling hebben! Communicatie tijdens steunverleningen is cruciaal, vandaar dat wij voor onze EHBO-ers ook portofoons ter beschikking hebben tijdens steunverleningen.

Sinds mensenheugenis hadden we ook 11 verbandposten. Deze zijn in 2017 opgeheven. Deze waren eigenlijk niet meer van deze tijd (iedereen heeft een telefoon en de HAP/ambulance zijn makkelijk te bereiken). 

EHBO OSSENDRECHT heeft op dat moment rond de 115 leden en mag terecht zeggen dat we een bloeiende vereniging hebben, gezellig en met een ruim cursusaanbod!

EH-ZWH, een sterk verband
Sinds 2002 is onze vereniging lid van het overlegplatform EH-ZWH, tezamen met de vereniging uit Hoogerheide (Putte is in 2022 uit het platform gestapt en Huijbergen heeft nooit mee willen doen). Onder het motto “EH-ZWH, een sterk verband” hebben we onze krachten gebundeld en proberen we de EH binnen de gemeente de plaats te geven die het verdient. We zitten aan tafel bij de gemeente en die samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen. Mede door deze samenwerking hebben we bereikt dat er vanuit de gemeente AED’s aangeschaft werden die nu verspreid over de vijf dorpskernen geplaatst zijn. In 2010 hebben wij hiervoor een nominatie voor de gemeentelijke Promotieprijs gehad. 

Nieuwe EHBO-boekje: “EHBO Leren & Doen”
In augustus 2011 kwam het nieuwe lesboek uit: “EHBO, Leren & Doen”. Onze vereniging heeft een substantiële bijdrage geleverd bij het tot stand komen van dit boekje, zowel met tekst als met foto’s. Het is een mooi en goed lesboek geworden. Iets waar we best trots op zijn. Het boekje wordt door de Nationale Bond EHBO uitgegeven. De derde druk is inmiddels al uitgegeven

Heden
EHBO Vereniging Ossendrecht: een vereniging met een goede 100 leden waarvan er 30 regelmatig deelnemen als vrijwilliger bij evenementen in de regio en ook landelijk. U komt onze mensen tegen bij o.a. KPJ Trekker Trek, wielerkoers Calfven, jeugdvoetbal toernooi, wielerzomer, “Slag om Woensdrecht”, GP Adrie van der Poel, WK Veldrijden, Mountainbike toertochten, de Draai van de Kaai en bijv. ook op de Tilburgse Kermis, de Halve Marathon van Roosendaal enzovoort….

Venings-medaille

Ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan (2020) van onze vereniging hebben we van de Nationale Bond E.H.B.O., de Mgr. C.J.A. Venings-medaille gekregen. Monsieur Venings was de initiatiefnemer voor oprichting van onze   “Katholieke Nationale Bond voor EHBO”. Voorheen vielen de EHBO-verenigingen onder het Wit-Gele Kruis. Hij heeft daarna veel voor onze Bond betekend en eert hem met deze medaille. De plaquette heeft een plaats in ons leslokaal gekregen.