Commissies

EHBO Ossendrecht mag zich rijk prijzen met een groep van vrijwilligers die achter de schermen de cursussen ondersteunen.

Cursuscommissie

Wat doet de cursuscommissie?

  • De cursuscommissie is een groep van leden die zorgen voor een cursus, waarbij de EHBO docent geen omkijken heeft naar de op dat moment benodigde hulpmiddelen, om de te behandelen stof te oefenen c.q. te verduidelijken.
  • De administratie bijhouden van de leden die de cursusavonden bezoeken i.v.m. het aantal lessen dat per jaar moet worden gevolgd om competent te blijven voor diploma-verlenging.
  • De cursisten (EHBO-ers of beginners) informeren.
  • De vragen die op dat moment niet kunnen worden beantwoord doorspelen naar het bestuur zodat ze in de volgende les wel beantwoord kunnen worden.
  • Het assisteren van de EH-docent waar nodig of door b.v. bij te springen als slachtoffer als er niet genoeg lotussen aanwezig zijn.
Loes Jansen-Clarijs

Loes Jansen-Clarijs

Coördinator cursuscommissie

Emmy Dielemans-Cloots

Emmy Dielemans-Cloots

Michel Dielemans

Michel Dielemans

Wendy van Loon-Mangelaars

Wendy van Loon-Mangelaars

Emmy Averdieck

Emmy Averdieck

Kascommissie

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de leden van de commissie door de ledenvergadering aangesteld. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De kascommissie bestaat uit de volgende personen:

Nand van Elst

Nand van Elst

gekozen 2020

Paul Boswinkel

Paul Boswinkel

gekozen 2021

Wendy van Loon-Mangelaars

Wendy van Loon-Mangelaars

gekozen in 2023