HartslagNu

HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon of met een SMS oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten. De twee organisaties hebben in november 2017 besloten om te gaan samenwerken onder de naam HartslagNu. Er is straks een database van 170.000 vrijwilligers en ruim 12.000 AED’s in heel Nederland

Ook een geregistreerde AED kan door een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet bij een mogelijke circulatiestilstand. HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland (AZN).

Werkwijze HartslagNu

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. HartslagNu is een hulpsysteem dat ervoor zorgt dat vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, totdat de ambulance arriveert. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED), is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer zo nodig een stroomstoot die de circulatie kan herstellen. Hieronder een bondige beschrijving van de werkwijze.

1. Alarmering 112

Iemand wordt onwel en omstanders bellen direct alarmnummer 112. De meldkamer schakelt dan gelijk de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bovendien probeert de centralist in te schatten of er sprake is van een acute circulatiestilstand. In dat geval worden ook gelijk reanimators en AED-bedieners van HartslagNu gealarmeerd en in sommige gevallen ook de politie of de brandweer.

2. Alarmering HSN-vrijwilligers als reanimators

Bij vermoeden van een acute circulatiestilstand verzendt de meldkamer alarmeringsbericht via SMS en de HSN-app naar alle HSN-vrijwilligers die zich op dat moment het dichtst bij het slachtoffer bevinden. Zij worden opgeroepen om zich direct naar het slachtoffer te begeven om te gaan reanimeren.

3. Alarmering HSN-vrijwilligers als AED-bedieners

HSN-vrijwilligers die zich iets verder weg bevinden, krijgen een oproep om zo snel mogelijk een AED te gaan halen en zich daarmee naar het slachtoffer te begeven. Zodra die ter plaatse zijn, wordt de AED aangesloten om het hartritme van het slachtoffer weer goed te krijgen.

4. HSN-vrijwilligers reageren

Gealarmeerde HSN-vrijwilligers melden gelijk via een reactie op de SMS of app of zij in staat zijn om te reageren op de oproep. Via de app krijgen zij bovendien een routebeschrijving naar het slachtoffer. Wanneer voldoende vrijwilligers via de sms of app de notificatie hebben geaccepteerd, krijgen de overige vrijwilligers via sms of de app een bericht dat zij niet hoeven te gaan, omdat er al voldoende hulpverlening actief is.

5. Hulp verlenen

Een afgesproken maximumaantal HSN-vrijwilligers verleent het slachtoffer hulp, al dan niet met een AED. Zij houden dit vol tot de ambulance ter plaatse is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Klik hier om te zien waar in gemeente Woensdrecht de AED’s hangen.

Klik hier voor de corona richtlijn “Volgorde van handelen bij basale reanimatie van volwassenen”

Uzelf aanmelden als deelnemer

Wanneer u zichzelf wilt aanmelden als deelnemer aan het burgerhulpverleningsproject dient u zich in te schrijven op https://www.hartslagnu.nl . U kunt zich aanmelden als Reanimator/AED-bediener of als AED-Beheerder.

Kijk voor meer informatie op Hartslagnu.nl.