Jeugd ehbo - “Ik ben ook een held!”


‘Het is goed als iemand op straat ligt en je weet hoe je iemand kan helpen’, vertelt een leerling van de basisschool De Bron in Lunteren. Kinderen willen helden zijn en kunnen helden zijn. Met een Diploma Jeugd Eerste Hulp zijn ze in staat een heldendaad te verrichten.


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen lessen volgen en na afloop een Diploma Jeugd Eerste Hulp halen. Kinderen die het diploma Jeugd Eerste Hulp hebben zijn tegelijkertijd verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen.


De kinderen worden in tweetallen geëxamineerd door een examinator die niet bij de lessen betrokken is geweest. Het examen duurt 20 minuten. Voor het examen en de registratie is er toestemming nodig van de ouders/verzorgers van de kinderen.


Uiteraard heeft EHBO OSSENDRECHT ook een jeugdafdeling. Het allereerste begin in EHBO werd op de lagere school door Cees v. Gurp gegeven. Cees is

een leerkracht en heeft zelf al jaren het EHBO diploma.


In de periode 1980-985 werd er op de St. Janschool een opleiding verzorgd voor het jeugd EHBO-diploma A. Dit gebeurde na schooltijd en werd gedaan door o.a. Jannie Raaymakers. Toen zij geen kinderen meer op de basisschool had, werd dit overgenomen door Cees van Gurp.


De EHBO-les vond toen onder schooltijd plaats in het kader van sociale redzaamheid – bevordering gezond gedrag – en biologie. Meestal was er wel een ouder (moeder), die tijdens de les assisteerde en ook werd er enkele jaren geholpen door de toenmalige conciërge V(ictor) Kil.

 

Aangezien er de laatste jaren een relatief kleine groep 8 was, was assistentie niet meer zo noodzakelijk en ook ontbrak het aan ouders die tijd (en interesse) hadden om te helpen. Natuurlijk was het bezitten van een EHBO-diploma een goede bijkomstigheid, maar niet noodzakelijk.                     


Vandaag de dag worden de lessen ehbo op de school gegeven door een van onze instructeurs, samen met de leerkracht.


Jeugd EHBO B is de vervolgopleiding voor kinderen vanaf 15 jaar en wordt afgesloten met het officieel diploma van het Oranje Kruis. Aangezien deze opleiding niet zoveel afwijkt van het Diploma EH voor volwassenen zijn deze twee opleidingen bij onze vereniging samengevoegd. De cursus start ieder jaar in januari.


Terug