Sinds mei 2009 heeft onze vereniging 5 mensen die het PEH certificaat hebben. PEH staat voor Protocollaire Eerste Hulpverlening.


Dit houdt kort gezegd in dat men de taal van de professionele hulpverlening verstaat, aan de hand van het ABCDE-protocol. Dit op het gebied van diagnose, triage, melding, bewaking en overdracht. Deze cursus was in het kader van het gemeentelijk rampenplan, wat hierdoor nu verder uitgebouwd kan worden. Later heeft de gemeente de stekker uit het project getrokken en zijn we zelfstandig ermee verder gegaan. Tegenwoordig komen al enige zaken terug in de huidige "basiscursus"EHBO.


ABCDE protocol staat voor:

A (Airway)

B (Breathing)

C (Circulation)

D (Disability)

E (Exposure,Environment)


De gecertificeerden zijn:

Helma Michielsen

Helmuth Dielemans

Cees Brasser

Richard Hoevenaar

Ronald Averdieck

Klik op een foto voor het persoonlijke profiel