In 1950 werd de EHBO VERENIGING OSSENDRECHT opgericht. De Tweede Wereldoorlog was amper 5 jaar voorbij en de wederopbouw was toen in volle gang. Door de politieke ontwikkelingen was de angst voor een nieuwe oorlog bij velen aanwezig. De B.B. (Bescherming Bevolking) werd opgericht, maar er was een groot gebrek aan EHBO-ers.


Het Wit Gele Kruis

De Koninklijke Vereniging voor EHBO bestond al tientallen jaren, evenals de Rooms Katholieke organisatie voor EHBO, onder leiding van de Rooms Katholieke EHBO-vereniging St.Franciscus in Rotterdam. De gehele Rooms Katholieke Organisatie stond onder de bescherming van het Wit Gele Kruis en in Limburg het Wit Groene Kruis.

In 1949 richtte de heer A. Bergers van de vereniging St.Franciscus de Katholieke Nationale Bond voor EHBO op. De heer Bergers pakte de zaken met grote voortvarendheid aan en richtte vanuit de steden rayons op en stelde rayonleiders aan. Van hieruit werd in de verscheidene dorpen EHBO gepromoot. In de Zuidwesthoek was dit de heer P. Verkouteren van de EHBO St.Vitalis uit Roosendaal.


God zegen de Greep

De heer Verkouteren richtte de ene na de andere EHBO Vereniging op in de Zuidwesthoek. Alleen bij het oprichten liet hij het niet, hij gaf namelijk ook zelf de instructie. Zijn kreet “God zegen de Greep” werd alom bekend. Deze kreet gebruikte hij bij het dichtdrukken van de slagaders, waaronder ook de halsslagader, die hij met de duim onder de wond en een duim op de wond tegen de halswervelkolom dichtgedrukt moest houden. Ook bij de handgreep van La Borde klonk deze kreet. (De greep van La Borde hield in dat men de tong van een “schijndode” 3 maal naar buiten trok en weer terug liet zakken) Deze grepen worden overigens nu niet meer gebuikt.


Houten kistje

De afdelingen van de Katholieke Nationale Bond kregen bij de oprichting een houten kistje met daarin wat oefenzwachtels (met rode strepen) en driekantendoeken. Tevens een kist met daarin 6 anatomische platen, alles in bruikleen, zodat de EHBO verenigingen gelijk een EHBO cursus konden starten.

Met de komst van “EHBO-Nieuwe Stijl” mochten de verenigingen de twee kisten met inhoud als eigendom beschouwen.


Sla Uw Slag

Om de verenigingen van de Katholieke Bond voor EHBO aan gelden te helpen richtte de heer Bergers de SUS loterij (Sla Uw Slag) op. Met als hoofdprijs een vrijstaand huis. Later zijn er nog verschillende acties geweest. De loten werden op zondagmorgen aan de deuren van de, toen nog volle kerken, verkocht. Van de provisie konden de EHBO-verenigingen het benodigde materiaal kopen voor de lessen en de hulpverlening.


Ook vroeger hield men van een feestje                                                               Polonaise in Cafe De Harmomie

De feestcommissie v.l.n.r. Mevr. Averdieck, Mevr. Sebrechts, Dhr. Damen, Dhr. Treffers, Dhr van Velthoven.


Rampenfonds

Tijdens de watersnoodramp in 1953 werd op initiatief van de heer Bergers het Rampenfonds opgericht. Het Rampenfonds bestaat nog steeds en bij nationale rampen wordt hier dan ook nog steeds een beroep op gedaan. De EHBO-verenigingen werden gemobiliseerd voor de opvang van vluchtelingen, het inzamelen van kledij en dekens.

Ook EHBO OSSENDRECHT heeft destijds hulp verleend, samen met een aantal andere verenigingen, in de ons omringende polders. In begin jaren negentig is de toevoeging “katholiek” uit de naam gehaald, zowel bij de Bond als bij de vereniging. De toevoeging had al jaren geen additionele waarde meer. EHBO heeft niets met geloofsovertuiging te maken en stamt uit de vroegere verzuiling.


Zo, dit was een beetje van de geschiedenis van het ontstaan van onze vereniging en de EHBO in het algemeen.


Mijlpaal in het EHBO-onderwijs

                                                          Zoals gezegd is EHBO OSSENDRECHT opgericht in 1950. Bij het 10 jarig bestaan in 1960 kreeg                                                            EHBO OSSENDRECHT van het gemeentebestuur een torso cadeau.

                                                          In 1970, bij het 20 jarig bestaan, kregen we van de familie Dick en Jose v/d Poel-de Caluwe,                                                                destijds de eigenaren van de Harmoniezaal hier in Ossendrecht, een opblaasbare                                                                                  beademingspop cadeau. De pop kreeg toen de toepasselijke naam “Dick”. 1970 was en is                                                                    eigenlijk nog steeds een mijlpaal in het EHBO-onderwijs.Het bestuur tijdens het 25 jarig bestaan, v.l.n.r. Dhr. Kuijlen, Dhr. Kil, Mevr. Prop, Dhr. Averdieck, Mevr. van Hees-van Loon, Dhr van Velthoven           


Modernste hulpmiddelen

De EHBO-Nieuwe Stijl doet zijn intrede met de mond op mondbeademing, de stabiele zijligging en niet te vergeten de flanellen stroken bij de instructie. De EHBO OSSENDRECHT was er helemaal klaar voor, want zij hadden inmiddels ook een kaderinstructeur (nu Erevoorzitter red.) in hun midden en dat was een luxe in die tijd.

Tevens kon EHBO OSSENDRECHT toen al zeer vroeg beschikken over een overheadprojector. Een fantastisch “modern” hulpmiddel bij de instructie, alleen de koeler voor de lamp maakte wat lawaai. Later kregen we de “stille” versie en nu hebben we uiteraard een pc en beamer. Deze laatste is geschonken door Anette en Karel, de eigenaren van ons thuishonk, café zaal Boulevard. We zijn dus in het bezit van de modernste hulpmiddelen voor onze instructie.

Sinds 1996 zijn we van lesruimte veranderd, na 46 seizoenen hebben we onze intrek genomen in Café restaurant Zaal De Boulevard. We hebben er geen moment spijt gehad. Fons van der Venne en nu Anette en Karel hebben ons altijd warm ontvangen en gesteund, ook financieel.


Centrale post

Sinds 1997, op aandrang van Piet Averdieck, hebben we een caravan. Een centrale post bij steunverlening waar we verzamelen, droog en warm kunnen blijven, een kop koffie kunnen drinken en slachtoffers een goede en rustige behandeling kunnen geven. We zijn overigens al aan onze derde toe. Het is een bekend fenomeen tijdens steunverleningen tezamen met onze enthousiaste hulpverleners. Tevens zijn we trots op het feit dat we 10 verbandposten hebben binnen onze dorpskern, een locatie waar in geval van nood verbandmateriaal gehaald kan worden.

EHBO OSSENDRECHT heeft op dat moment rond de 185 leden en mag terecht zeggen dat we een bloeiende vereniging hebben, gezellig en met een ruim cursusaanbod! Op naar het 60 jarig bestaan!


EH-ZWH, een sterk verband

Sinds 2002 is onze vereniging lid van het overlegplatform EH-ZWH, tezamen met de verenigingen uit Hoogerheide en Putte. Onder het motto “EH-ZWH, een sterk verband” hebben we onze krachten gebundeld en proberen we de EH binnen de gemeente de plaats te geven die het verdient. We zitten aan tafel bij de gemeente en die samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen. Mede door deze samenwerking hebben we bereikt dat er vanuit de gemeente AED’s aangeschaft werden die nu verspreid over de vijf dorpskernen geplaatst zijn. In 2010 hebben wij hiervoor een nominatie voor de gemeentelijke Promotieprijs gehad. Helaas wordt vrijwilligerswerk niet altijd op waarde gewaardeerd en koos men een bedrijf als winnaar.


Nieuwe EHBO-boekje: “EHBO Leren & Doen”

                                     In augustus 2011 kwam het nieuwe lesboek uit: “EHBO, Leren & Doen. Onze vereniging heeft een substantiële                                       bijdrage geleverd bij het tot stand komen van dit boekje, zowel met tekst als met foto’s. Het is een mooi en                                           goed lesboek geworden. Iets waar we best trots op zijn. Het boekje wordt door de Nationale Bond EHBO                                               uitgegeven.


                                     Inmiddels is de tweede druk verschenen in augustus 2016.Heden

EHBO Vereniging Ossendrecht: een vereniging met 150 leden (2017) waarvan er 35 regelmatig deelnemen als vrijwilliger bij evenementen in de regio en ook landelijk. U komt onze mensen tegen bij o.a. KPJ Trekker Trek, wielerkoers Calfven, GP Adrie van der Poel, WK Veldrijden, Mountain Bike toertochten en bijv. ook op de Tilburgse Kermis, de Halve Marathon van Roosendaal en de Draai van de Kaai.