Wij eren onze leden met bijzondere verdiensten en inzet voor de vereniging.


Emmy Averdieck


Erelid sinds 2010


Emmy is tijdens de jaarvergadering van 2010 benoemd tot erelid wegens haar 50 jarige lidmaatschap en inzet voor de vereniging mbt de steunverlening, cursuscommissie en meer dan 35 jaar Lotus. Buiten dat vervult ze ook nog een bestuursfunctie binnen de Nationale Bond voor EHBO.


Harry van der Poel  †


Erelid sinds 2008


Overleden op 5 juli 2015 in Ossendrecht


Harry was al lid van onze vereniging sinds 1967 en was jarenlang lid van de cursuscommissie bij de beginners. Zijn leeftijd en de zorg voor zijn zieke zuster dwongen hem hiermee te stoppen. Tevens was hij altijd als EHBO-er bij de steunverleningen aanwezig en ondersteunde met zijn inzet op diverse andere vlakken de vereniging.

Jennie van Hees van Loon †


Erelid sinds 2007


Overleden op 26 oktober 2017 in Hoogerheide


Jenny is in 2007 benoemd tot erelid, bij haar afscheid als secretaresse van onze vereniging.

In 2005 heeft zij de Barmhartige Samaritaan in brons ontvangen. Ze was 35 jaar onze secretaresse en zorgde feilloos voor alle verlengingen, niet altijd even gemakkelijk met zo’n grote vereniging en het destijds bureaucratische Oranje Kruis. Jennie was lid sinds 1969.Vic Kil


Erelid sinds 2007


Vic is erelid sinds 2007, in dat jaar kreeg hij ook de Barmhartige Samaritaan in brons. Vic was sinds 1979 bestuurlid en sinds 1985 penningmeester en vice-voorzitter van onze vereniging. Zijn lovenswaardige gedrevenheid als schatbewaarder heeft ervoor gezorgd dat onze vereniging in een hele goede financiële positie verkeert. Nadat Vic met pensioen ging had hij “meer tijd” en dat hebben we gemerkt, de vereniging werd zijn “werkgever”. Vol overgave nam hij meerdere taken op zich, zoals de website, de PR en zorgde voor een stukje in “’t Loopke”. Geen man voor de voorgrond, maar zeker wel op de achtergrond! Vic is lid van onze vereniging sinds 1971.


Jac van Velthoven †


Erelid sinds 2014


Geboren 22 mei 1936 te Ossendrecht, overleden 28 februari 2014 te Ossendrecht

 

Jac. van Velthoven is tijdens de jaarvergadering van 2014 benoemd tot erelid wegens zijn 60 jarig lidmaatschap, waarvan hij 55 jaar een bestuursfunctie heeft bekleed. Buiten het feit dat hij bestuurslid was beoefende hij ook nog andere functies zoals cursuscommissie en was hij de spil in het verspreiden van de post naar de leden toe. Helaas kon Jac wegens ziekte zelf niet aanwezig zijn op de jaarvergadering en is hem dit in de loop van de daarop volgende week medegedeeld.


Piet Averdieck †


Erelid sinds 1993


Geboren 16-7-1919 te Leiden, overleden 11-3-2004 te Bergen op Zoom.


Piet had 2 passies. Al vanaf 1947 was dat EHBO en daarbij kwamen vanaf 1955 vliegtuigen vanwege zijn werk bij Aviolanda/Fokker, eerst in Ypenburg en vanaf 1957 in Woensdrecht.

In dat jaar trouwde hij ook met Emmy en kwam hij bij de EHBO-vereniging Ossendrecht.

Iedereen bij de EHBO kende Piet als een gedreven EHBO-man, 57 jaar lang was hij dan ook op vele manieren bij de EHBO betrokken waarvan 47 jaren bij onze vereniging. Als kaderinstructeur vanaf 1962, als voorzitter vanaf 1966 en na zijn aftreden in 1993 werd hij door de leden benoemd tot erevoorzitter.


Voor zijn vele werk voor de EHBO is Piet onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, het Bondskruis 1e klas van de Nationale Bond voor EHBO en het Gouden Hart van de Hartstichting.


Piet blijft in onze herinnering voortleven als stuwende kracht achter de EHBO waarin hij letterlijk een “ Pietje Precies” was. Piet, voor al dat werk, enorm bedankt.Antoinette van der Poel †


Erelid sinds 2005


Geboren op 12 maart 1917 te Ossendrecht, overleden op 25 juni 2008 te Ossendrecht.


Net was een week voor haar overlijden getroffen door een zware hersenbloeding. De ouderen kennen haar van de bakkerij en levensmiddelenzaak tegenover de kerk. Net heeft veel gedaan voor onze vereniging, zeker in de beginperiode. Ondanks haar leeftijd kwam Net, als ze ertoe in staat was, in ieder geval altijd op de jaarvergadering en diploma-uitreiking. Net was 55 jaar lid van onze vereniging, het oudste lid in leeftijd en in jaren. Ze heeft in 1996 het Bondsinsigne in Goud ontvangen en was sinds 2005 erelid vanonze vereniging.


Carel Verbruggen †


Erelid sinds 1966


Geboren op 21 januari 1906 te Ossendrecht, overleden op 5 augustus 1966 te Ossendrecht.


In 1954 werd Carel secretaris en in 1960 voorzitter van onze vereniging.


Benoemd tot ere-voorzitter in januari 1966.
Mina van Oevelen †


Erelid sinds 1960


Geboren op 31 maart 1917 te Ossendrecht en overleden op 10 oktober 1990 te Ossendrecht.


Benoemd tot erelid in 1960


In 1953 werd Mina secretaresse en in 1954 voorzitster van onze vereniging.

P.J.M. Averdieck †

ONZE GEDECOREERDEN


10 januari 1972
Bondsinsigne in zilver


18 januari 1977

Bondsinsigne in goud


22 januari 1993

Erevoorzitter


10 januari 1996

Bondskruis 2de klasse


26 juni 2001

Bondskruis 1ste klasse


januari 1987

Koninklijke onderscheiding: Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver.
R.B.J.M. Averdieck

20 januari 1997

Bondsinsigne in brons


2 januari 2002

Bondsinsigne in zilver


26 januari 2004

Bondsinsigne in goud


14 maart 2009

Zilveren speld van de NODE (Nederlandse Organisatie Docenten EHBO) t.e.v. 25 jarig instructeursschap.


30 april 2010

Koninklijke onderscheiding


27 januari 2014

Bondskruis 3de klasse

3 februari 2010

Bondskruis 1ste klasse

G.C.M. Averdieck-Hoeckx

31 januari 2005

Bondsinsigne in brons


26 januari 2015

Bondsinsigne in zilver
E.J.M. Averdieck-Olsthoorn

24 januari 1985

Bondsinsigne in zilver


25 januari 1999

Bondinsigne in goud


31 januari 2005

Bondskruis 2de klasse


30 april 2010

Koninklijke onderscheiding


27 januari 2014

Bondskruis 1ste klasse


24 mei 2017

Eremedaille in brons
J.W. Baidenmann

21 januari 2002

Bondsinsigne in brons


31 januari 2012

Bondsinsigne in zilver


24 januari 2017

Eremedaille in brons
C. Brasser

25 januari 2016

Bondsinsigne in brons
J.P.A.M. de Brie

3 februari 2020

Bondsinsigne in brons

P.J.W. Clarijs

29 januari 2018

Bondsinsigne in zilver
L. P. M. van Dooren

29 januari 2018

Bondsinsigne in brons
H.L.W.C. Dielemans

30 januari 2012

Bondsinsigne in brons


 3 februari 2020

Bondsinsigne in zilver

H.P.C. Geers

28 januari 2013

Bondsinsigne in zilver


29 januari 2018

Bondsinsigne in goud
C.J.H. van Gurp

25 januari 1999

Bondsinsigne in brons


31 januari 2005

Bondsinsigne in zilver


29 januari 2018

Bondsinsigne in goud
C.J.P.M. Goossens-Bastiaanse

13 juni 2019

Bondsinsigne in brond

E. van Gorsel  †

25 januari 2016

Bondsinsigne in brons
A.S.J. van Hees-van Loon †

22 januari 1996

Bondsinsigne in goud


31 januari 2005

Barmhartige Samaritaan in brons


29 januari 2007

Erelid
Y.J.C. van der Helm-Goossens

3 februari 2020

Bondsinsigne in brons

P.A. van Hoof

26 januari 2004

Bondsinsigne in brons
J. Hugens

28 januari 2008

Bondsinsigne in brons


28 januari 2013

Bondsinsigne in zilver
L. Huijgens

27 januari 2003

Bondsinsigne in bronsE.A. Jansen-Clarijs

13 juni 2019

Bondsinsigne in brons

V.M. Kil

22 januari 1996

Bondsinsigne in zilver


21 januari 2002

Bondsinsigne in goud


29 januari 2007

Barmhartige Samaritaan in brons


29 januari 2007

Erelid
M.W.J.M. Kuijlen

26 januari 2004

Bondsinsigne in zilver


25 januari 2010

Bondsinsigne in goud

D.A.M. van der Lee-van Meir

31 januari 2005

Bondsinsigne in brons
J.A. van Loon

26 januari 1999

Bondsinsigne in zilver
R.A.L. van de Maegdenbergh

3 februari 2020

Bondsinsigne in brons

H.T. Michielsen

26 januari 2015

Bondsinsigne in brons


3 februari 2020

Bondsinsigne in zilver

G.M.J. de Moor

25 januari 2016

Bondsinsigne in zilver
P.M.I. van Oevelen-Verdult †

31 januari 1983

Erelid
H. van der Poel †

21 januari 1985

Bondsinsigne in brons


21 januari 2002

Bondsinsigne in zilver


28 januari 2008

Erelid
N. van der Poel †

21 januari 1996

Bondsinsigne in goud


31 januari 2005

Erelid
L.C. Toebak †

27 januari 2003

Bondsinsigne in brons


25 januari 2010

Bondsinsigne in zilver


28 januari 2013

Eremedaille in brons
J.E. Schot

25 januari 2010

Bondsinsigne in brons             


29 januari 2018

Bondsinsigne in zilver

M.J. Swagemakers †

31 januari 2005

Bondsinsigne in zilver
J. van Velthoven †

20 januari 1995

Bondsinsigne in goud


31 januari 2005

Bondskruis 3de klasse


25 januari 2010

Bondskruis 2de klasse


27 januari 2014

Bondskruis 1ste klasse


27 januari 2014

Erelid
D.S.F. Veraart-Kil

29 januari 2018

Bondsinsigne in brons

J.C. Verbraeken

3 februari 2020

Bondsinsigne in brons

F.D.F. Verelst

3 februari 2020

Bondsinsigne in brons

M. Woudstra

29 januari 2018

Bondsinsigne in brons
40 JAAR LIDMAATSCHAP


Ergens langer dan veertig lid van zijn, wordt toch wel als een mijlpaal en enorme prestatie gezien. Welnu, wij hebben ook een aantal leden die al langer dan 40 jaar lid zijn van onze vereniging!


Dhr. C.J.H. van Gurp


---


Mevr. E.J.M. Averdieck-Olsthoorn


---


Dhr. V.M. Kil


---


Dhr. J.W. Baidenmann


---


Mevr. D. v.d. Lee-Meir


---


Dhr. G. de Moor


---


Dhr. R.B.J.M. Averdieck


---


Dhr. P. Clarijs


---


Mevr. J.P.A.M. de Brie


---


Dhr. J.C. Verbraeken


---


Dhr. F.D.F. Verelst