Commissies

EHBO VERENIGING OSSENDRECHT

EHBO Ossendrecht mag zich rijk prijzen met een groep van 8 vrijwilligers die achter de schermen de cursussen ondersteunen.


Wat doet de cursuscommissie?


De cursuscommissie is een groep van leden die zorgen voor een cursus, waarbij de EHBO docent geen omkijken heeft naar de op dat moment benodigde hulpmiddelen, om de te behandelen stof te oefenen cq te verduidelijken.


De administratie bijhouden van de leden die de cursusavonden bezoeken i.v.m. het aantal lessen dat per jaar moet worden gevolgd.


De cursisten (EHBO-ers of beginners) informeren.


De vragen die op dat moment niet kunnen worden beantwoord doorspelen naar het bestuur zodat ze in de volgende les wel beantwoord kunnen worden.


Het assisteren van de EH docent waar nodig of door b.v. bij te springen als slachtoffer als er niet genoeg lotussen aanwezig zijn.


Loes Jansen-Clarijs

Coƶrdinator

Anja Schot

Jolanda Brasser

Agnes Zeeven-Roelands

Michel Dielemans

Rafaƫl Grzelichowski

Emmy Dielemans-Cloots

Emmy Averdieck-Olsthoorn

KASCOMMISSIE


Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de leden van de commissie door de ledenvergadering aangesteld. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.


De commissie 2017 bestaat uit de volgende personen:


Marjolein Dekker

Emmy Dielemans-Cloots

Paul Boswinkel

Klik op een foto voor het persoonlijke profiel