EHBO Ossendrecht mag zich rijk prijzen met een groep van 8 vrijwilligers die achter de schermen de cursussen ondersteunen.


Wat doet de cursuscommissie?


De cursuscommissie is een groep van leden die zorgen voor een cursus, waarbij de EHBO docent geen omkijken heeft naar de op dat moment benodigde hulpmiddelen, om de te behandelen stof te oefenen cq te verduidelijken.


De administratie bijhouden van de leden die de cursusavonden bezoeken i.v.m. het aantal lessen dat per jaar moet worden gevolgd.


De cursisten (EHBO-ers of beginners) informeren.


De vragen die op dat moment niet kunnen worden beantwoord doorspelen naar het bestuur zodat ze in de volgende les wel beantwoord kunnen worden.


Het assisteren van de EH docent waar nodig of door b.v. bij te springen als slachtoffer als er niet genoeg lotussen aanwezig zijn.


Loes Jansen-Clarijs

Coördinator

Anja Schot

Emmy Dielemans-Cloots

Emmy Averdieck-Olsthoorn

Michel Dielemans

Petra Danen

Wendy van Loon-Mangelaars

Klik op een foto voor het persoonlijke profiel

KASCOMMISSIE


Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de leden van de commissie door de ledenvergadering aangesteld. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.


De kascommissie 2019 bestaat uit de volgende personen:


Marjolein Dekker

John Verbraeken

Paul Boswinkel

Klik op een foto voor het persoonlijke profiel