Eerste Hulp Verlener


                                  Het basisdiploma Eerste Hulp. Een nuttige tijdsinvestering om de medemens te kunnen helpen. Hierbij leert u

                                  op een simpele manier levens redden, preventie en andere letsels onderkennen en behandelen.

 

                                                                                                                                        BLS/AED reanimatie


Als u besluit om geen cursus Eerste Hulpverlener te volgen, maar reanimatie eigenlijk toch wel wil leren, kan dat

ook. Deze cursus bij ons is wel in combinatie met de AED. Logisch, want binnen onze gemeente hebben we 46

AED’s geplaatst, dus om het “6 minuten”-schema te bereiken, is dit een “must have” voor u!

Geen lidmaatschap vereist).
                               

                                Eerste hulp bij sportongevallen


                               In deze cursus hebben we al vele jaren ervaring. Sterker nog, we waren de eerste vereniging in Nederland die na                                 het instellen van deze cursus gediplomeerde cursisten afgeleverd heeft.Hier gaan we dieper in op de letsels die                                     specifiek bij de diverse takken van sport te maken hebben. Het is een mooie aanvulling op het EH-diploma.


 

                                                                                              Eerste hulp bij wandelletsels


Een hele specifieke cursus puur geënt op lange wandeltochten. Men leert hier de hiel, teen of ander deel van de

voet, gecombineerd, zodanig te behandelen en af te plakken dat het slachtoffer de tocht kan uitlopen. Tevens gaan

we hier in op de voorbereidingen van lange wandeltochten en de daarbij behorende voorbereiding.
                                Eerste hulp bij kinderen


                              Eerste hulpverlener voor kinderen is tegenwoordig onderdeel van het diploma Eerste Hulp Deze cursus wordt door                                ons niet als aparte cursus gegeven maar is geïntegreerd in de cursus Eerste Hulp.

 


                                                                                                                         EHBO-B diplomajeugd ehbo B


Ook deze cursus geven we, bestemd voor jongeren van 13 t/m 15 jaar. De cursus leidt op tot het diploma Jeugd

Eerste Hulp B van het Oranje Kruis en wordt afgesloten met een examen door een examinator van het Oranje Kruis.


Aangezien deze cursus qua stof zo dicht tegen het “echte” diploma aan ligt, geven we deze tezamen met de

reguliere beginnerscursus. We hebben hier goede ervaringen mee.