Disclaimer


EHBO Ossendrecht sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of enig verband houdt met de website.


U kunt geen rechten ontlenen aan de aangeboden infomatie op deze website.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EHBO Ossendrecht is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgeving die verstrekt worden door EHBO Ossendrecht op enigerlei wijze te verspreiden, tenzij anders is vermeld. Tegen misbruik zullen juridische stappen worden ondernomen. Misbruik van het op de site gepubliceerde materiaal kan de privacy van andere schaden.


Toestemming is te verkrijgen door te mailen naar info@ehbo-ossendrecht.nl

 


Copyright © EHBO Ossendrecht 2008/2017