Clubkas

EHBO VERENIGING OSSENDRECHT

Wat kunt u doen om uw EHBO vereniging financieel te spekken, zonder dat het u één cent kost?


Clubkas Campagne in een nieuw jasje

Rabobank Zuidwest-Brabant organiseert al jaren de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. De afgelopen jaren kon jouw club zich in december hiervoor aanmelden. In 2019 krijgt de Clubkas Campagne een nieuw jasje. Hiermee verandert ook de periode waarin de campagne gehouden wordt.


Versterken van de regio

Rabobank Zuidwest-Brabant draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Zij versterken de lokale samenleving en zijn van belang voor de leefbaarheid in onze regio. Ieder jaar reserveren we een deel van onze winst - het zogenaamde coöperatief dividend – speciaal voor het lokale verenigingsleven.


Wat verandert er?

In 2019 valt de nieuwe campagne waarmee we verenigingen en stichtingen ondersteunen, samen met de Week van de Coöperatie in oktober. Op deze manier vindt de campagne bij alle Rabobanken tegelijk plaats.


Wie kunnen er stemmen?

Leden van de bank ontvangen voor aanvang van de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen.  Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitgebracht mogen worden.


Let op: alleen leden van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 1 februari lid worden en meestemmen tijdens de campagne van het lopende jaar. Het lidmaatschap aanvragen kan via de website rabobank.nl/zwb onder de kop ‘De voordelen van het Lidmaatschap’: Wat kunnen clubleden doen om te steunen?


In 2017 en 2018 leverde dit voor uw EHBO een leuke bijdrage op om te besteden aan een voorlichtingsavond over bijv. EHBO bij Ouderen, gevaren bij hen, in hun omgeving en de gevolgen.


De moeite meer dan waard vindt u ook niet?