Cees Brasser


Functie: Vice voorzitter, Webmaster, EH instructeur


Adres: Trambaan 9


PC + woonplaats: 4641 PE Ossendrecht


Telefoonnummer: 0164 674788


E-mail: cbrasser1950@kpnmail.nl
Toen er begin januari 2006 door de beide instructeurs in een gesprek naar mijn interesse geïnformeerd werd om mij verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie heb ik mij, na overleg met het thuisfront, kandidaat gesteld tijdens de jaarvergadering en ben ik in het bestuur van EHBO-Ossendrecht gekozen. Mijn functie binnen het bestuur is vervolgens in overleg met de andere bestuursleden nader ingevuld. Sinds het voorjaar van 2006 tot 2015 ben ik materiaalmeester van de vereniging geweest, dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk was voor het beheer en de aankoop van nagenoeg alle materialen en verbandmiddelen die in de vereniging en voor de diverse cursussen benodigd zijn. Enige tijd later, na het vertrek van onze vorige secretaresse in 2007, werd ik tevens de vice-voorzitter van onze vereniging en indien nodig vervang ik daarbij de huidige voorzitter in vergaderingen of bij overleg met anderen buiten de vereniging. Ondertussen heb ik bij NODE de cursus Instructeur Eerste Hulp gevolgd en ben sinds 2009 ook actief als instructeur binnen de vereniging en bij zuster-verenigingen.


terug