Bestuur

EHBO VERENIGING OSSENDRECHT

Voorzitter

Instructeur

 

Ronald Averdieck

Dennenlaan 37

4631 BE Hoogerheide

0164-612292

r.averdieck@directra.eu

Secretaris

Webmaster

 

Jean Graat

Markt 11

4641 HP Ossendrecht

0651064896

secretaris@ehbo-ossendrecht.nl

Materiaalmeester

2de Penningmeester

Instructeur

 

Helmuth Dielemans

Burg. Voetenstraat 51

4641 JB Ossendrecht

0615884658

helmuth@ehbo-ossendrecht.nl

Penningmeester

Vertrouwenspersoon

 

Martin Woudstra

Pottenbergen 57

4641 HL Ossendrecht

0164-674663

info@ehbo-ossendrecht.nl

Vice voorzitter

Instructeur

Webmaster

 

Cees Brasser

Trambaan 9

4641 PE Ossendrecht

0164-674788

CBrasser1950@kpnmail.nl

Coördinator Jeugd EHBO

Instructeur

 

Henk Geers

Pottenbergen 10

4641 HK Ossendrecht

0164-672918

hpcgeers@kpnmail.nl

Coordinator cursuscommissie

Lotus-slachtoffer

 

Loes Jansen-Clarijs

Kerkepad 8

4641 TC Ossendrecht

0164-67244120 loesjansen67@kpnmail.nl

 

Klik op een foto voor het persoonlijke profiel