Clubkas

EHBO VERENIGING OSSENDRECHT

Wat kunt u doen om uw EHBO vereniging financieel te spekken, zonder dat het u één cent kost?

 

RABO Clubkas Campagne

Ieder jaar stelt de Rabobank Zuidwest Brabant een bedrag ter beschikking aan verenigingen en/of stichtingen ter stimulering van het maatschappelijke klimaat. Dit jaar is er maar liefst € 150.000,-- beschikbaar.

 

Ook EHBO Ossendrecht heeft zich aangemeld en wij zijn op de deelnemerslijst vermeld. Wij willen de opbrengst gebruiken voor het organiseren van een voorlichtingsavond over vergiftigingen in en rond het huis. Wist u dat vaatwastabletten zeer giftig zijn bij inname of wat dacht u van die kleine batterijen. De gevolgen van deze vergiftigingen kunnen tot de dood leiden. Dus kom allen naar deze informatieavond!

 

 

Wie kunnen er stemmen?

Leden van de bank ontvangen voor aanvang van de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitgebracht mogen worden.

 

Let op: alleen leden van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 1 februari lid worden en meestemmen tijdens de campagne van het lopende jaar. Het lidmaatschap aanvragen kan via de website rabobank.nl/zwb onder de kop ‘De voordelen van het Lidmaatschap’: Wat kunnen clubleden doen om te steunen?

 

In 2017 en 2018 leverde dit voor uw EHBO een leuke bijdrage op om te besteden aan een voorlichtingsavond over bijv. EHBO bij Ouderen, gevaren bij hen, in hun omgeving en de gevolgen.

 

De moeite meer dan waard vindt u ook niet?